Településünkről:

A múlt

Az Árpád-korban létezett egy Ballószeg, illetve Ballóság nevű település. Ekkor már temploma is állt. Valószínűsíthető, hogy településünk neve innen származik. A török hódoltság idején a település kihalt, a túlélők az időközben jelentősebbé vált Kecskemétre menekültek. A XIX. század elején még Kecskemét tulajdonát képezte Ballószög puszta.
A futóhomok terjedésének megakadályozása végett 1810-ben a pusztát kiosztották erdősítés és gyümölcsfa ültetés céljából. Az 1900-as években szőlőt telepítettek, köztük Wéber Aladár, a Wéber-telep, s azon az első postaépület megalapítója. Mintagazdaságot hozott létre, melyben gyümölcstermesztésre fektette a súlyt, üvegházaiból korai terményeket, virágokat szállított piacra. Birtokára iparosokat telepített, szatócsbolt, vendéglő is üzemelt.
1911-ben Ballószög pusztát két részre osztották: Külső- és Belsőballószögre. Külsőballószög határai 1911. január 1. óta: Kadafalva, Izsáki út, Köncsög, Helvécia és Kerekegyháza.
Az 1945-ben kisajátított Wéber-birtokon megindult a falu alapjainak lerakása. Az így felépült házak adták a tanyaközpont magját – ma Petőfi utca -, amelyből 1954-ben kialakult az önálló község.

Jelen

Ballószög község a Kiskunsági Homokhátságon helyezkedik el, Kecskeméttől, a megyeszékhelytől 5 km-re délnyugatra. Az 52-es út tőle északra, az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakasza északkeletre húzódik.
A település 36,280 hektárnyi területen fekszik. Lakosságszáma 3270 fő, amely Kecskeméthez való közelsége miatt folyamatosan növekedik. Népességünk gyarapodása annak az oka, hogy a belterületi rész erőteljes terjeszkedésnek indult.
Községünket meglehetősen gyors gazdasági fejlődés jellemzi: 91 egyéni vállalkozás, 86 társas vállalkozás működik, 17 közülük egészen nagy jelentőséggel bír.

Telekértékesítési akció!

Ballószög Község Önkormányzata építési telkeket értékesít,
a telkek közművesítése folyamatban van.


Érdeklődni lehet: Ballószög, Rákóczi u. 15. , személyesen,
vagy telefonon a 76/427-461, 76/573-022 számon Nagy Zsoltnénál.
Tovább ...

2017.06.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. május 1. napjától településünkön a hulladékkezelési közszolgáltatást az Izsák-Kom Kft. helyett az Ökovíz Nonprofit Kft. végzi.

A számlát a továbbiakban is az NHKV Zrt.-től kapják, a lakossági ügyintézésre pedig a már megszokott elérhetőségeken van lehetőség. A lakosságnak a közszolgáltató személyében történő változás miatt nincs teendője.

Tekintettel arra, hogy az előzetes jelzések szerint az új közszolgáltató az Izsák-Kom Kft. személyi és géppark állományát is átveszi, a hulladék összegyűjtése és elszállítása továbbra is a megszokott rendben történik, abban változás nem várható.

Örömteli újdonság, hogy 2017. május hónaptól kezdődően havonta egy alkalommal elszállításra kerül az ún. komposztálható zöld hulladék is, amely régen várt hiányt pótol. A közszolgáltató a gyűjtéshez háztartásonként 2 db zöld színű, emblémával és gyűjtési útmutatóval ellátott, lebomló anyagból készülő zsákot biztosít, amelybe fűkaszálék, lombhulladék és kerti gyom helyezhető el. Az ágnyesedéket maximum 70 cm összekötözött kötegekben tudják elszállítani.

Az Ökovíz Nonprofit Kft. a közeljövőben minden ingatlantulajdonos postaládájában részletes tájékoztatást fog elhelyezni.

Somogyi Lajos
polgármester
Tovább ...

2017.04.28.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 27-én (kedd) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Tovább ...

2017.06.20.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítási hátralékok ügyében, az NHKV Zrt. által kiküldött fizetési felszólításokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tehetik meg észrevételeiket:
NHKV Zrt. 1300 Budapest, Pf.: 333.
Tel.: 06-1-999-64-64
e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

2017.06.07.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás gépjármű értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2017. (05. 25.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, 2002-es évjáratú benzin üzemű Lada Niva gépjárművét, mely üzemképes, és 2018. április 14. napjáig műszaki érvényességi vizsgával rendelkezik. A gépjármű induló ára 400.000,- Ft. A nyertes ajánlat kiválasztásának szempontját a legmagasabb ajánlati ár megtétele képezi.

A gépjárművel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Duzmath György Gyula alpolgármestertől (06/30-915-6288) vagy Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól (06/30-410-1616).

Kérjük, hogy érdeklődés esetén írásbeli vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott zárt borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2017. június 19. (hétfő) 16.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően, a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2017. június 27-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tájékoztatás javaslattételi lehetőségről

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza a díszpolgári cím adományozásáról és az önkormányzati kitüntetések alapításáról szóló szabályokat.
A rendeletben foglaltak szerint az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

1. A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar és külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári cím az önkormányzat által rendezett ünnepségen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A díszpolgár személyére javaslatot tehet:
⎯ helyi képviselő,
⎯ a település intézményeinek vezetői,
⎯ a bejegyzett egyesületek,
⎯ alapítványok,
⎯ önszerveződő közösségek képviselője.

A javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy vagy személyek nevét, születési idejét, lakcímét, munkahelyét és beosztását, valamint a javaslat alapos indokolását. A javaslatokat az Ügyrendi Bizottság elnökének megküldeni. A díszpolgár személyére az önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága tesz javaslatot. A Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.
Tovább ...

2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

A PARLAGFŰ ÁRTALMAIRÓL

Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE. Ezek közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ. E növény pollenjeit a légáramlás a település egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni.
Az allergiás tünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig – jelentkeznek a betegeknél. Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.
Tünetek:
– erős orrfolyás,
– tüsszögés,
– orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
– könnyezés,
– rohamokban jelentkező nehézlégzés.
Ezek a tünetek azon túl, hogy igen kellemetlenek és rendkívül rossz közérzetet okoznak a munkavégzésben is zavarják a beteget.
Tovább ...

2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Tovább ...

2017.05.19.       Nyomtatóbarát változat 

 

2017-2018-as nevelési évre jelentkezett és felvett gyermekek névsora( A névsor tájékoztató jellegű, a határozatot postai úton kapják kézhez a szülők.)

1. Nyúl Dávid
2. Kis Luca
3. Fehér Bence András
4. Nagy Maxim
5. Tóth Csenge
6. Babos Kitti Kendra
7. Nagy-Bánóczki Léna
8. Nagy- Bánóczki Hédi
9. Keller Dóra
10. Berta Nóra
11. Nagy Véda
12. Benedek Anna Boglárka
13. Gyöngyi Levente
14. Gombár Szonja
15. Polyák Hunor
16. Liptai Olivér
17. Liptai Áron
18. Vencsellői Áron Tamás
19. Pesling Vivien Mónika
20. Jakab Kristóf
21. Csabai András Félix
22. Horváth Regina
23. Szűcs Hunor
24. Szűcs Dorka
25. Cseri Noel
26. Kiss Gergely
27. Szabó Kira
28. László Hanna
29. Hudra-Kiss Balázs
30. Kiss Bence Gábor
31. Hazafi Zalán
32. Ragácska Noémi
34. Gyenes Benett
34. Gyenes Gergő
35. Sánta Bálint
36. Kovács Nándor
37. Gróf Márton
38. Gál István
39. Mozsár Luca
40. Trencsényi Aliz
41. Kovács Lili Zsuzsanna
42. Péli Dániel
43. Sándor Kitti


Szél Emma s.k.
óvodavezető

2017.05.17.       Nyomtatóbarát változat 

 

Meghívó


2017.05.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Tisztelt Ballószögi Lakosok!

A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2017. június 15-én 18.00 órától a Faluházban lakossági fórum keretében tájékoztatót tart az egységes európai (112) és nemzeti (104, 105, 107) segélyhívó számok jogszerű használatáról.
Kérjük, hogy szíveskedjenek megtisztelni jelenlétükkel a Kecskeméti Rendőrkapitányság előadóit.

Polgármesteri Hivatal

2017.05.16.       Nyomtatóbarát változat 

 

Felhívás gépjármű értékesítéséről

Ballószög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2017. (04. 27.) sz. Kt. határozata alapján értékesítésre kínálja a kizárólagos tulajdonát képező, 2002-es évjáratú benzin üzemű Lada Niva gépjárművét, mely üzemképes, és 2018. április 14. napjáig műszaki érvényességi vizsgával rendelkezik. A gépjármű induló ára 400.000,- Ft. A nyertes ajánlat kiválasztásának szempontját a legmagasabb ajánlati ár megtétele képezi.

A gépjárművel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Duzmath György Gyula alpolgármestertől (06/30-915-6288) vagy Tánczos Ferenc Pénzügyi Bizottsági tagtól (06/30-410-1616).

Kérjük, hogy érdeklődés esetén írásbeli vételi ajánlatát (pontos ajánlati ár, ajánlattevő neve, címe, telefonszáma) szíveskedjen jeligével ellátott zárt borítékban a 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. szám alatti címre személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékok beérkezésének határideje 2017. május 17. (szerda) 16.00 óra. A borítékok egyidejű bontására az ajánlattételi határidő leteltét követően, a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén kerül sor.

A jeligével ellátott vételi ajánlatok előzetes véleményezése a Pénzügyi Bizottság hatásköre, az ajánlatok elbírálására a 2017. május 25-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A nyertes ajánlattevőt a Képviselő-testület döntéséről az ülést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

Polgármesteri Hivatal

2017.05.08.       Nyomtatóbarát változat 

 

Pályázati felhívás közétkeztetésre

Ballószög Község Önkormányzata 2017. március 30-án tartott Képviselő-testületi ülésén 45/2017. (03. 30.) sz. Kt. határozata alapján a közétkeztetési szolgáltatás ellátására pályázatot ír ki.

Pályázat tárgya: A pályázó a 6035 Ballószög, Zrínyi u. 2. szám alatti Ballószögi Csillagszem Óvoda, a 6035 Ballószög, III. körzet 71. szám alatti Karácsonyi Óvoda és a 6035 Ballószög, Kossuth u. 4-6. szám alatti Kossuth Lajos Általános Iskola intézmények nevelésében és oktatásában lévő gyermekek és tanulók, valamint az intézményegységekben dolgozó alkalmazottak részére közétkeztetést biztosít a három helyszínre szállítással 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tartó időszakban munkanapokon.
A szolgáltatási tevékenység magában foglalja az ételeknek a szolgáltató által üzemeltetett főzőkonyhán történő elkészítését, és annak az intézményegységek által működtetett tálalókonyhákra történő kiszállítását. A közétkeztetés helyszínein működő tálalókonyhák a HACCP rendszernek, valamint a hatályos egészségügyi előírásoknak megfelelően működnek.

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Ballószög Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
Ajánlatkérő telefonszáma: 06/76-573-022
E-mailcím: balloszog-hivatal@balloszog.hu

Pályázati felhívás közétkeztetésre részletes kiírás
2017.04.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

Változás a hulladékszállítás időpontjában

Az Izsák-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a május 1-jei hétfői ünnepnapra tekintettel a kommunális hulladék elszállítását Ballószög településen 2017. április 29-én, szombaton végzi.
Tájékoztatjuk továbbá a III. és IV. körzetben élő ballószögi Lakosokat, hogy az Önkormányzat a május 1-jén hétfőn esedékes zsákos hulladékgyűjtést 2017. április 28-án, pénteken bonyolítja le.
Kérjük, hogy a kommunális hulladékot a fenti rend szerint szíveskedjenek kihelyezni.

Polgármesteri Hivatal

2017.04.24.       Nyomtatóbarát változat 

 

M E G H Í V Ó

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én (csütörtök) 17.45 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Tovább ...

2017.04.21.       Nyomtatóbarát változat 

 
Oldal:       >>  

Hírkategóriák