Tájékoztatás az agrár-környezetgazdálkodási támogatás előírásairól

A 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerint a szántóföldi és az ültetvény célprogramok esetében a támogatásra jogosult köteles a célprogram utolsó gazdálkodási évében (2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31.) a támogatásba bevont területre vonatkozóan bővített talajvizsgálatot végeztetni.

A talajvizsgálat elvégzése során:
a) a talajvizsgálathoz szükséges átlag talajmintákat kell venni;
b) egy átlagminta legfeljebb öt hektár nagyságú területet fedhet le;
c) a talajmintavételt a követelmények betartásával bárki elvégezheti;
d) a talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el;
e) öt hektárnál kisebb kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek esetében legalább egy mintavétel szükséges.
Amennyiben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület nagyobb, mint öt hektár, akkor a területet megközelítőleg öthektáros mintavételi egységekre kell bontani. Az utolsó gazdálkodási évben esedékes ismételt talajvizsgálatnál a mintákat ugyanazokról a helyekről kell venni, mint a támogatás első évében.
A mintavétel az alábbiak szerint történik:
• szántóföldi kultúráknál, a művelt rétegből (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de maximum 5 hektáronként vett átlagminta,
• állókultúráknál, maximum 5 hektáronként vett átlagminta. A részmintákat almatermésű, csonthéjas és héjas ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm; bogyós ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40 cm; szőlő ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm mélységből kell venni.
A mintázandó területről a felső, növényi maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása után lehet mintát venni. Az azonos tömegű részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk vonalban, legalább 20 ponton ajánlott venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni és az összekevert mintából 1-1 kg tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.
Tilos mintát venni:
• szántóföldi kultúra esetén a táblaszélen 20 m-es sávban;
• a forgókban;
• szalmakazlak helyén;
• műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén;
• állatok delelő helyén.
A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása utáni, de még a trágyázást megelőző időszak, ha a talaj művelhető (nem túl nedves, nem túl száraz). Mintavételre alkalmas még:
• az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap utáni időszak;
• tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázást követő100 nap után;
• szervestrágyázást követő 6 hónap elteltével.
A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni.
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülőknek 2014. augusztus 31-ig a második képzésen is részt kell venniük.
A negyedik (2012/2013.) gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló és tápanyag-gazdálkodási terv adatokat 2013. szeptember 1-jétől november 30-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen („web-GN”) keresztül. A gazdálkodási napló és a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adattartalmának elektronikus benyújtására a fenti határidőn túl nincs lehetőség.
2013. szeptember 30-ig kell elkészítenie a gazdálkodónak a 2013/2014. gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet. Amennyiben a főnövény betakarítására ezt követően kerül csak sor, úgy a terveket a betakarítást követően kell haladéktalanul elkészíteni. A tápanyag-gazdálkodási tervet az ültetvény célprogramok esetében a talajvizsgálati eredmények és a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni.

Képzési díjak visszaigénylése

A képzés egyesített támogatási és kifizetési kérelmét 2013. szeptember 1. – október 31. között lehet a www.mvh.gov.hu honlapról elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen kitölteni és kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az MVH-hoz.

Összeállította: Agócs Bernadett – ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-2322, E-mail: agocs.bernadett@agrarkamara.hu


2013.09.02.       Nyomtatóbarát változat 

 

Hírkategóriák