Tájékoztatás javaslattételi lehetőségről

Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (IX. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza a díszpolgári cím adományozásáról és az önkormányzati kitüntetések alapításáról szóló szabályokat.
A rendeletben foglaltak szerint az alábbi kitüntetések adományozására lehet javaslatot tenni:

1. A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar és külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári cím az önkormányzat által rendezett ünnepségen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.

A díszpolgár személyére javaslatot tehet:
⎯ helyi képviselő,
⎯ a település intézményeinek vezetői,
⎯ a bejegyzett egyesületek,
⎯ alapítványok,
⎯ önszerveződő közösségek képviselője.

A javaslatnak tartalmaznia kell: a javasolt személy vagy személyek nevét, születési idejét, lakcímét, munkahelyét és beosztását, valamint a javaslat alapos indokolását. A javaslatokat az Ügyrendi Bizottság elnökének megküldeni. A díszpolgár személyére az önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága tesz javaslatot. A Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.
Tovább ...

2017.05.26.       Nyomtatóbarát változat 

 

Hírkategóriák