Ballószög - Helyi rendeletek 1. 6/1994./III. 10./ sz. rendelet - A szociális lakásépítés és telekvásárlás helyi támogatásáról

 2. 7/1998./IV.7./ sz. rendelet - Ballószög Község címeréről és zászlójáról

 3. 3/1999./II.10./ sz. rendelet - A közterület használatáról

 4. 11/1999./V.14./ sz. rendelet - A vásárokról és piacokról

 5. 15/1999./VII.12./ sz. rendelet - A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

 6. 17/1999./IX.30./ sz. rendelet - A díszpolgári cím adományozásáról

 7. 10/2002. VII.15./ sz. rendelet - A háziorvosi körzetről

 8. 12/2002.X.15./ sz. rendelet - A helyi építési szabályokról

 9. 24/2003./XI.15./ sz. rendelet - Az út építéséről, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről

 10. 17/2004./IV.30./ sz. rendelet - A települési köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok végrehajtásáról

 11. 30/2004./XII.12./ sz. rendelet - A helyi hulladékgazdálkodási tervről

 12. 4/2005./II.22./ sz. rendelet - A gyermekvédelem helyi rendszeréről

 13. 12/2005./X.14./ sz. rendelet - Az általános iskolák 1-4. évfolyamán tanuló ballószögi lakosok étkeztetési térítési díj hozzájárulásáról

 14. 14/2005./XI.4./ sz. rendelet - Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról

 15. 5/2005./XI.1./ sz. rendelet - Az önkormányzati hatósági ügyek intézésének szabályairól

 16. 22/2005./XI.4./ sz. rendelet - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról

 17. 13/2007./XII.19./ sz. rendelet - A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

 18. 9/2008./VI.29./sz. rendelet - Az állattartás szabályairól

 19. 12/2008. /XI.5./ sz. rendelet - A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól

 20. 15/2009.(XII.18) sz. rendelet - a helyi adókról

 21. 7/2010 (IX.16.) sz. rendelet - A szennyvízközmű megvalósítási költségéhez

 22. 12/2010 (XI.26) sz. rendelet - A temetőkről és a temetkezésről

 23. 1/2011. (II.16.) ÖR. sz. rendelete - A köztisztviselők illetménykiegészítéséről

 24. 6/2011. (IV. 29.) sz. rendelet - A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő

 25. 7/2011. (V.27.) sz. rendelet - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

 26. 4/2013.(IV. 30.) sz. rendelet - A Szervezeti és Működési Szabályzatról

 27. 9/2013. (XI.4.) sz. rendelet - A hulladékkezelési közszolgáltatásról

 28. 11/2013. (XI. 4.) sz. rendelet - A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 29. 12/2013. (XI. 4.) sz. rendelet - A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

 30. 17/2013. (XII. 20.) sz. rendelet - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról

 31. 5/2014. (III. 4.) sz. rendelet - A zajvédelem helyi szabályozásáról

 32. 6/2014. (III. 28.) sz. rendelet - Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

 33. 8/2014.(IV.29.) sz. rendelet - önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

 34. 12/2014. (X.1.) sz. rendelet - Az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

 35. 1/2015. (II.17.) sz. rendelet - Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről


 36. 3/2015 (II.27) sz. rendelet - Az egyes szociális ellátásokról

 37. 4/2015.(II. 27.) sz. rendelet - A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának következményeiről

 38. 7/2015./V.28./ sz. rendelet - A zárszámadásról

 39. 18/2015./IX.29./ sz. rendelet - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

 40. 23/2015./XI.27./ sz. rendelet - a helyi adókról
  Hatályos: 2016. január 1-től

 41. 2/2016. (II.19) sz. rendelet - Ballószög Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

 42. 6/2016 (V.27.) sz. rendelet - Ballószög Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

 43. 11/2016. (VI.29.) sz. rendelet - A szünidei gyermekétkeztetés szabályairól

 44. 19/2016. (XI.25.) sz. rendelet - A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi zabályairól

 45. 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet - A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

 46. 2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet -a Ballószögi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi illetményalapjának megállapításáról

 47. 3/2017 (II.24.)Ballószög Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

 48. 9/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelet - a partnerségi egyeztetés szabályairól

 49. 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet -Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Ballószög Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19) rendelet módosításáról

 50. 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet -a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 9/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 51. 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet -Ballószög Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

 52. 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet -a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

 53. 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet - a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről