Ballószög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Elérhetőségek


6035 Ballószög, Rákóczi út 15.
Tel.: 76/573-034, 033, 032, 022
Fax: 76/427-461, 76/427-461/21
E-mail: balloszog-hivatal@balloszog.hu

Telefonmellékek, e-mail címek


Mellék E-mail cím

Központ:

101

balloszog-hivatal@balloszog.hu
vargane.anna@balloszog.hu

Jegyző:107balloszog-jegyzo@balloszog.hu
Polgármester:106 polgarmester@balloszog.hu
Adó:110balloszog-ado@balloszog.hu
Pénzügy, gazdálkodás: 109hosszune.edit@balloszog.hu
konyveles@balloszog.hu
nagyne.judit@balloszog.hu
Gazdasági vezető:103
n.kriszta@balloszog.hu
Pénztár:
105
nagyne.judit@balloszog.hu
Szociális ügyintéző:
104 balloszog-szocialis@balloszog.hu
Népesség:
108
balloszog-nepesseg@balloszog.hu


Ügyfélfogadás rendje:


hétfő: 8,00 - 16,00 óráig
kedd: 8,00 - 16,00 óráig
szerda: 8,00 - 16,00 óráig
csütörtök: ----
péntek: 8,00 - 12,00 óráig

Polgármester ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 8.00 - 16.00 óráig
Jegyző ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 8,00 - 16,00 óráig

Pénztári órák:

hétfő, kedd, szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00-15.00 óra között
péntek: 8.00-12.00


A Polgármesteri Hivatal felállása


A Hivatal irányítója:
 • Somogyi Lajos polgármester

A Hivatal szakmai vezetője:
 • dr. Endre Mónika - jegyző


A Hivatal tagozódása, munkatársai:


Adóhatóság, adózási feladatok:
 • Kasztl Mária – főelőadó - Feladatok: adóügyek, adóbehajtás


Gazdasági csoport:
 • Nagy Krisztina – gazdasági csoportvezető - Feladatok: költségvetés, beszámoló készítése, költségvetéshez kapcsolódó testületi előterjesztések készítése, további pénzügyi, gazdálkodási feladatok.

 • Hosszú Dávidné – gazdálkodási főelőadó - Feladatok: gazdálkodási, pénzügyi feladatok, munka - és bérügy, anyakönyvvezető

 • Nagy Zsoltné – gazdálkodási főelőadó - Feladatok: telek értékesítés, gazdálkodási és pénzügyi feladatok, pénztári feladatok

 • Korom Jánosné – főmunkatárs – Feladatok: közoktatási, pénzügyi feladatok


Szociális feladatok, gyermekvédelem:
 • Taskóné Kis Andrea – vezető-tanácsos - Feladatok: szociális és gyámügyek teljes köre, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat


Népesség, anyakönyv:
 • Spitzer Béláné – főmunkatárs - Feladatok: hatósági bizonyítványok kiadása, népesség-nyilvántartás, anyakönyvi ügyek teljes köre, testületi ülések jegyzőkönyvvezetése, anyakönyvvezető, hagyatéki ügyek


Önkormányzati ingatlanügyek, vagyonkataszter:
 • Varga Istvánné – főmunkatárs - Feladatok: iktatás, postázás,vételi ajánlatok és hirdetmények kifüggesztése, vagyonkataszter


Hatósági ügyek:
 • Dr. Endre Mónika – jegyző – Feladatok: bejelentéshez és működési engedélyhez kötött tevékenységhez kapcsolódó eljárás, telepengedélyhez és bejelentéshez kötött ipari tevékenységhez kapcsolódó eljárás, birtokvédelmi eljárás, panasz ügyek, egyéb hatósági feladatok


Tanyagondnok:
 • Hosszú Dávid


Ballószög Község Önkormányzat számlaszámai:

 • Ballószög Község Önkormányzat számlaszáma: 11732002-15337764-00000000


Adószámlák:
 • Bírság számla 11732002-15337764-03610000
 • Egyéb bevételek számla 11732002-15337764-08800000
 • Gépjárműadó számla 11732002-15337764-08970000
 • Idegen bevételek számla 11732002-15337764-04400000
 • Eljárási illeték számla 11732002-15337764-03470000
 • Iparűzési adó számla 11732002-15337764-03540000
 • Kommunális adó számla 11732002-15337764-02820000
 • Pótlék számla 11732002-15337764-03780000
 • Talajterhelési díj számla 11732002-15337764-03920000
 • Telek adó számla 11732002-15337764-02510000
 • Termőföld bérbeadás beszedési számla 11732002-15337764-08660000