Hír: M E G H Í V Ó
(Kategória: Egyéb)
Küldte: balloszog
2017.04.21.

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27-én (csütörtök) 17.45 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
N a p i r e n d

1. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. Pályázat benyújtása a TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra, kerékpárút kialakítására
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívásra
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. A Helvécia-Ballószög Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskoláját érintő intézményi átszervezés véleményezése
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A ballószögi 082/38 hrsz.-ú ingatlan nyilvános árverés útján történő értékesítéséhez kapcsolódó döntés meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester


7. A ballószögi 68 hrsz.-ú út elnevezésének elfogadása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

8. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési feladatellátásról, összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

9. Döntés a TOP-5.1.2-16 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázatban való részvételről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester
10. Parlagfű elleni védekezési terv tárgyalása és a közérdekű védekezés végrehajtójának kijelölése
Előadó: Dr. Endre Mónika jegyző

11. Az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány útnévmódosítási kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. Dudás László földcsere iránti kérelmének elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. Beszámoló az Őszülők Nyugdíjas Klub 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Csincsáné Papp Zsuzsanna klubvezető

14. Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkájáról
Előadó: Szőke Kálmán tű. őrnagy, parancsnok

15. Tájékoztatás a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének szükségességéről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

16. Egyebek
a. Támogatás kérése Marosszentgyörgy község főterén Petőfi szobor állításához


Ballószög, 2017. április 19.
Somogyi Lajos
polgármester
Ezen hír származási helye: Ballószög Község honlapja
( http://balloszog.hu/site/news.php?extend.555 )