Hír: M E G H Í V Ó
(Kategória: Egyéb)
Küldte: balloszog
2017.06.20.

Ezúton értesítem, hogy Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 27-én (kedd) 17.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

N a p i r e n d

1. A Ballószög Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

3. A hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

4. Megállapodás megkötése a Kecskemét – Kerekegyháza – Helvécia – Ballószög - Városföld települések szennyvízelvezetését biztosító víziközmű-rendszerre vonatkozóan az ellátásért felelős önkormányzatok közösségének képviseletéről
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

5. Ballószög Község Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának megalkotása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

6. A TOP-4.1.1 azonosítószámú, „Egészségház és orvosi rendelő felújítása” tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának megindítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

7. A ballószögi 932/12 hrsz.-ú telek egy részének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
Előadó: Somogyi Lajos polgármester
8. Pályázat kiírása a könyvtáros-közművelődésszervező álláshely betöltésére, valamint a kulturális közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó döntés
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

9. A településképi arculati kézikönyv készítésére érkezett árajánlatok elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

10. A 2017. évi óvodakezdési támogatás és beiskolázási támogatás mértékének meghatározása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

11. Az önkormányzati kitüntetésekre vonatkozó döntés meghozatala
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

12. A ballószögi 082/88 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

13. A 89/2017. (05. 25.) sz. Kt. határozat módosítása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

14. A 932/12 hrsz.-ú ingatlan egy része értékesítésével kapcsolatos döntés
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

15. A ballószögi 020/165 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatra érkezett válasz megtárgyalása
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

16. Bérleti kérelem elbírálása Digi távközlési torony létesítése érdekében
Előadó: Somogyi Lajos polgármester

17. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben Ballószög településen 2016-ban végzett munkájáról
Előadó: Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató, főtanácsos

18. Beszámoló Ballószög község közbiztonsági helyzetéről, a Kecskeméti Rendőrkapitányság közbiztonság érdekében 2016. évben tett intézkedéseiről, az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Pintér Gábor r. alezredes osztályvezető
Hajdú András c.r.ftzls. csoportparancsnok
Nagy László József r. ftzls. körzeti megbízott

19. Beszámoló a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető

20. Beszámoló a Hagyományőrző Népdalkör 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Dubeczné Trepák Mária elnök

21. Egyebek
a. A ballószögi 29 hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlattal kapcsolatban felmerült kérdések megtárgyalása
b. A ballószögi 075/19 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó álláspont kialakítása
c. A Ballószögi Lovas Klub kérelme

Ballószög, 2017. június 20.
Somogyi Lajos
polgármesterEzen hír származási helye: Ballószög Község honlapja
( http://balloszog.hu/site/news.php?extend.567 )